jueves, 12 de noviembre de 2009

DESCRIPCIÓ DELS MATERIALS

Dispositiu antihumitat que conté uns 200 grams de clorur càlcic. Aquesta substància absorbeix la humitat de l'ambient.El seu paper a l'experiència serà mantenir un nivell baix d'humitat dins l'ambient de "l'hivernacle" d'una de les plantes.L'aigua destil.lada comercial serà un dels dos tipus d'aigua que farem servir.L'altre tipus serà l'aigua de l'aixeta.La primera no conté sals minerals i altres electròlits que habitualment hi són a l'aigua , i es tracta de veure com pot influir aquesta característica en el desenvolupament de la planta
El substrat serà en tots els casos terra abonada, posant cura en que totes les plantes tinguin la mateixa quantitat de terra
Els recipients on plantarem les llenties seran petits, aproximadament de 200 cc.

El tamany petit del recipient l'he triat expressament, pensant en que si els canvis per variació d'humitat o de tipus d'aigua són molt petits, el fet de tenir poca terra accentuarà les diferències. Per exemple, tinc la hipòtesi que una humitat baixa a l'ambient augmentarà l'evaporació a la terra i aquesta s'assecarà abans. Si hi ha molta terra, hi haurà una inèrcia molt gran a canvis apreciables pel creixement de la planta.

L'hivernacle serà un contenidor de plàstic totalment transparent, petits orificis que mantindran un equilibri en la composició dels gasos respecte a l'exterior.


Faré servir dos hivernacles: en un d'ells, posaré una planta i la substància antihumitat, i en l'altre una altra planta sola. La raó de fer la comparativa de les dos plantes dintre de dos hivernacles, és per afavorir la igualtat en totes les altres variables independents ( les que no es referèixen a la humitat de l'ambient).

Jordi Bermúdez Martos

No hay comentarios:

Publicar un comentario