jueves, 12 de noviembre de 2009

PLANTEM LES LLENTIES!

Avui he plantat les llenties. Com veureu, he plantat quatre recipients:
Dos recipients dintre de dos hivernacles, un amb absorvent de la humitat i l'altre no.
  1. Dos recipients fora, un regat amb aigua destil.lada i l'altre amb aigua de l'aixeta.





Ara, només queda esperar i regar cada recipient amb l'aigua adequada.

A partir del dia que comenci la germinació, aniré prenent mesures de la humitat relativa de l'aire dintre de cada hivernacle, la temperatura ambient, i les anotaré a una graella que em servirà añ fomañ de l'experiència per fer possibles interpretacions de les hipòtesis inicials.

Jordi Bermúdez Martos

No hay comentarios:

Publicar un comentario